CENNIK  SHRPIK 
- wpisowe - 50zł
 - skł.roczna/członkowska - 50zł
 - skł.współmałżonka - 20zł

- rejestracja przydomka hodowlanego - 50zł
 - wydanie rodowodu dla członka SHRPIK - 20zł

- wydanie rodowodu w trybie ekspresowym ( natychmiastowy ) - 150zł

-  wydanie rodowodu z czipem dla członka SHRPIK - 35zł

- wydanie rodowodu/metryki/KW eksportowych w jęz.angielskim dla członka SHRPIK - 50zł

-  wydanie rodowodu/metryki/KW eksportowych w jęz.angielskim z czipem dla członka SHRPIK - 65zł
- wydanie metryki dla członka SHRPIK - 20zł

- wydanie metryki z czipem dla członka SHRPIK - 35zł

- wydanie metryki lub rodowodu dla osób spoza SHRPIK - 100zł

 - wydanie duplikatu dokumentu KR/KW/metryki dla członka SHRPIK -  50zł
 - rejestracja KW - 30zł

- rejestracja KW z czipem - 45zł
 - przerejestrowanie hodowli na inną osobę - 20zł
 - przegląd hodowlany - 50zł
- przegląd kwalifikacyjny - 100zł/szt
- wydanie championatu - 200zł

- transfer - 50zł

- nostryfikacja - 50zł
- koszty wysyłki dokumentów - 20zł
- koszty wystaw i imprez - wg. aktualnego rozliczenia 
 - certyfikat wzorowej hodowli - 200zł

- egzamin asystencki - 150zł

- egzamin sędziowski - 300zł