CENNIK  SHRPIK 
- wpisowe - 50zł.
 - skł.roczna/członkowska - 50zł.
 - skł.współmałżonka - 20zł. 

- rejestracja przydomka hodowlanego - 50zł
 - wydanie rodowodu - 20zł.

-  wydanie rodowodu z czipem - 35zł.

- wydanie rodowodu/metryki/KW eksportowych w jęz.angielskim - 50zł.

-  wydanie rodowodu/metryki/KW eksportowych w jęz.angielskim z czipem - 65zł
- wydanie metryki - 20zł.

- wydanie metryki z czipem - 35zł

 - wydanie duplikatu dokumentu KR/KW/metryki -  20zł.
 - rejestracja KW - 30zł. 

- rejestracja KW z czipem - 45zł
 - przerejestrowanie hodowli na inną osobę - 20zł.
 - przegląd hodowlany - 50zł.
- przegląd kwalifikacyjny - 100zł/szt. 
- wydanie championatu - 200zł.

- transfer - 50zł.

- nostryfikacja - 50zł
- koszty wysyłki dokumentów - 20zł.
- koszty wystaw i imprez - wg. aktualnego rozliczenia 
 - certyfikat wzorowej hodowli - 200zł.