Z dniem 7 kwietnia 2021 roku po dwóch internetowych oszustwach ważność traci certyfikat wystawiony na Dawida Scechura z Krzeszowic hodowla IGI I SPÓŁKA.  SHRPIK nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawane koty bez zgłoszeń i przeglądów weterynaryjnych. Koty pochodzą z niewiadomego krycia. Ostrzegamy przed zakupem co może grozić sankcjami prawnymi oraz zakupem chorych kotów.

 

 

 

Uchwałą nr 1 z dnia 08.03.2021 roku załącznik nr 1 z zebrania zarządu zwołanego w trybie natychmiastowym,  hodowla ALLESSANDRA*PL p. Olszak z Rawicza zostaje wykreślona z listy członków SHRPIK.. Hodowczyni dopuściła się po raz trzeci sprzedaży kociąt bez zgłoszenia miotu oraz bez przeglądu weterynaryjnego. Pani Aleksandra sfałszowała dokument podstawiając pod gotowy rodowód poprzedniego miotu inną datę narodzin, inne imię oraz inną płeć niż jest to zapisane w księgach hodowlanych. Kociak został sprzedany ze sfałszowanym dokumentem odbitym na xero na zwykłej kartce A4. Oczywiście dokument jest pozbawiony suchej tłoczonej pieczęci, hologramu oraz kolory odbica obramowania sa rozmyte i wyblakłe. Pomimo próby porozumienia i otrzymania oświadczenia o fałszerstwie p. Olszak nie ustosunkowła się do zaleceń SHRPIK.  Warto również zaznaczyć, iż jest ona jednocześnie  zarejestrowana w FPL.  Stowarzyszenie jest w trakcie zgłoszenia fałszerstwa do Prokuratury, albowiem wg Kodeksu Karnego :

 

Dz.U.2020.1444 t.j.

Wersja od: 5 grudnia 2020 r.

Art.  270.  [Fałszerstwo materialne]§  1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

§  2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§  3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

 

 

.

 

Uchwałą nr.1 z dn.24 października 2020 roku zał. nr 2 z zebrania zwołanego w trybie natychmiastowym po otrzymaniu dokumentacji i stanowiska Rzecznika Konsumentów Zarząd wyklucza z SHRPIK hodowlę z Gdańska - Oliwy KITTY HOUSE z powodu złamania zapisów zawartych w Statucie stowarzyszenia ( Rozdz. III & 13 pkt 4 /2,3,4/ ) oraz naruszenia Regulaminu SHRPIK ( Rozdz. IV & 12 pkt. 2a, 3a, 5a, 7a, 10a ) oraz (Rozdz. VI & 14 pkt. 4 ). Jednocześnie prosi się wszystkie poszkodowane przez hodowlę KITTY HOUSE osoby o zgłaszanie się do biura Zarządu poprzez skadanie zawiadomień z załącznikami na adres shrpik@wp.pl. 

 

 

 

 

 

 

   UWAGA !!!

Z dniem 16.04.2020 roku, hodowla  ZIELONA  DOLINA  zostaje dyscyplinarnie wykreślona z listy członków hodowców za sprzedaż psów niewiadomego pochodzenia. SHRPIK nie wystawiło dla psów z hodowli  ZIELONA DOLINA  żadnych dokumentów.

 

.

 

 

.

Hodowla DAKOTA z woj. łódzkiego zostaje dyscyplinarnie skreślona z listy członków/hodowców SHRPIK za wystawianie na portalu olx.pl ogłoszeń wprowadzających w błąd potencjalnych nabywców. Informujemy, że oferowane zwierzęta nie posiadały i nie posiadają metryk wystawionych przez SHRPIK. Podawane w ogłoszeniach przydomki hodowlane nie są zarejestrowane w SHRPIK.

 

 

 

**********************************************************************************************************************************

 

BURY RYŚ - Łapalice koło Kartuz. Oszust podaje się za członka SHRPIK.Sprzedając szczenięta, ogłasza się na portalach, iż posiadają rodowody SHRPIK. W dniu zakupu obiecuje dokument dosłać....  Ogłasza się również jako właściciel reproduktorów posiadających rodowody SHRPIK. Po otrzymaniu zapłaty odmawia pokazania dokumentów. Oświadczamy, iż nigdy nie był ( i nie będzie ) hodowcą z SHRPIK.
Prosimy o zgłasznie się osób oszukanych.

                                                                               Zarząd SHRPIK

 

**********************************************************************************************************************************


                                                                                        UWAGA !!! 
                           Każdy wydany przez SHRPIK dokument posiada hologram, znak wodny
oraz  odcisk pieczęci suchej.
 

 

**********************************************************************************************************************************

 

Hodowla  MAGIA   p. W.Piotrowskiego z Nasielska w woj.mazowieckim, nie posiada zarejestrowanych u nas zwierząt.
Sprzedawane tam psy i koty są niewiadomego pochodzenia.


**********************************************************************************************************************************

Hodowla  MISIAKI PLUSZOWE   p.Z. Abunty została usunięta z powodu zalegania z opłatami.

 

**********************************************************************************************************************************

 

 

                                                                                    UWAGA   WAŻNE !!!

 

Zarząd stowarzyszenia uprzejmie informuje swoich członków oraz potencjalnych chętnych do zapisania się do SHRPIK

 

1. karty krycia/karty miotu muszą być nadsyłane do 30 dnia od narodzin miotu.  Za zgłoszenie miotu po terminie zostaje naliczona kara w wysokości 50pln. Na dole karty miotu w polu  UWAGI  należy wpisać czy zamawiają Państwo rodowody czy metryki oraz czy z chipami czy bez chipów.

                                                                                                       *

2. każdy wybrany reproduktor oraz suka/kotka hodowlana musi posiadać wstemplowane uprawnienia hodowlane. W przeciwnym razie miot nie otrzyma dokumentów i nie zostanie wpisany w księgi miotów.

                                                                                                       *

3.nie honorujemy dokumentów wystawionych przez osoby prywatne, stowarzyszenia zwykłe ani przez podmioty gospodarcze i inne, nie posiadajace statutu ( wymóg prawny Ustawy o ochronie zwierząt ). W związku z powyższym uczulamy na sprawdzenie dokumentu po numerze KRS organu wystawiajacego. W razie wątpliwości służymy pomocą.

                                                                                                       *

4.nie honorujemy rodowodów nie posiadających udokumentowanych pokoleń ( tzw. gołych rodowodów bez podanych przodków )

                                                                                                              *

5.każdorazowo przysyłając kartę krycia/kartę miotu, należy dołączyć scany dokumentów rodziców oraz scan certyfikatu hodowcy. W razie braku załączników dokumentacja nie będzie sporządzana.

                                                                                                              *

6.karta krycia/karta miotu musi być wysłana jako jeden dokument na jednej kartce. Obie strony muszą być dokładnie wypełnione.

                                                                                                              *

7.po zaksięgowaniu wpłaty na koncie SHRPIK oraz otrzymaniu kompletu dokumentów rejestracyjnych, osoba odpowiedzialna za sporządzanie dokumentów hodowlanych ma 14 dni na wystawienie i wysłanie dokumentów dla hodowcy. 

                                                                                                              *

8.numery dokumentów rodziców należy spisywać z rodowodów/metryk i KW wystawionych przez stowarzyszenie  SHRPIK.

                                                                                                              *

9.umaszczenia kotów należy podawać wg. kodów EMS

                                                                                                              *

10.składka roczna członkowska związana jest z wydaniem certyfikatu, który jest niezbędny do wykazania się przynależnością do stowarzyszenia SHRPIK. w razie kontroli zewnętrznej oraz do informacji stowarzyszenia. W związku z tym należy pamiętać o uiszczaniu jej do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego. Brak zaksięgowanej na koncie SHRPIK w wyżej wymienionym terminie wpłaty na składkę będzie skutkować odmową potwierdzenia przez Zarząd przynależności hodowcy do klubu ewentualnym przyszłym nabywcą oraz organom kontroli.

                                                                                                            *

11.za sprzedaż zwierząt bez dokumentów wystawionych przez SHRPIK grozi hodowcy nałożenie na niego kary pieniężnej oraz otrzymanie nagany z wpisem do akt. Przy powtórnej sprzedaży zwierząt bez dokumentów wystawionych przez SHRPIK,  Zarząd ma prawo zawiesić członka/hodowcę oraz wpisać jego hodowlę na stronie stowarzyszenia z podaniem do wiadomości publicznej przyczyny zawieszenia lub wykreślenia go z listy członków hodowców SHRPIK.

                                                                                                            *

12.członek SHRPIK, który zostanie wykreśony z listy hodowców oraz członek SHRPIK, który sam zrezygnuje z przynależności do klubu hodowców SHRPIK nie zostanie powtórnie przyjęty do SHRPIK.

                                                                                                            *

13.reklamacje dotyczące wystawionych dokumentów można zgłaszać max. do 3 dni od odbioru przesyłki. Reklamacje zgłaszane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

                                                                                                            *

14.dokumentacje należy wysyłać TYLKO mailowo

                                                                                                            *

15.raz w roku należy wpłacić 50pln na zrzutkę wpisując KONIECZNIE swój przydomek hodowlany zamiast nazwiska.

                                                                               https://zrzutka.pl/nbwzkw

                                                                                                            *