.

 

Uchwałą nr.1 z dn.24 października 2020 roku zał. nr 2 z zebrania zwołanego w trybie natychmiastowym po otrzymaniu dokumentacji i stanowiska Rzecznika Konsumentów Zarząd wyklucza z SHRPIK hodowlę z Gdańska - Oliwy KITTY HOUSE z powodu złamania zapisów zawartych w Statucie stowarzyszenia ( Rozdz. III & 13 pkt 4 /2,3,4/ ) oraz naruszenia Regulaminu SHRPIK ( Rozdz. IV & 12 pkt. 2a, 3a, 5a, 7a, 10a ) oraz (Rozdz. VI & 14 pkt. 4 ). Jednocześnie prosi się wszystkie poszkodowane przez hodowlę KITTY HOUSE osoby o zgłaszanie się do biura Zarządu poprzez skadanie zawiadomień z załącznikami na adres shrpik@wp.pl. 

 

 

 

 

 

 

   UWAGA !!!

Z dniem 16.04.2020 roku, hodowla  ZIELONA  DOLINA  zostaje dyscyplinarnie wykreślona z listy członków hodowców za sprzedaż psów niewiadomego pochodzenia. SHRPIK nie wystawiło dla psów z hodowli  ZIELONA DOLINA  żadnych dokumentów.

 

.

 

 

.

Hodowla DAKOTA z woj. łódzkiego zostaje dyscyplinarnie skreślona z listy członków/hodowców SHRPIK za wystawianie na portalu olx.pl ogłoszeń wprowadzających w błąd potencjalnych nabywców. Informujemy, że oferowane zwierzęta nie posiadały i nie posiadają metryk wystawionych przez SHRPIK. Podawane w ogłoszeniach przydomki hodowlane nie są zarejestrowane w SHRPIK.

 

 

 

**********************************************************************************************************************************

 

BURY RYŚ - Łapalice koło Kartuz. Oszust podaje się za członka SHRPIK.Sprzedając szczenięta, ogłasza się na portalach, iż posiadają rodowody SHRPIK. W dniu zakupu obiecuje dokument dosłać....  Ogłasza się również jako właściciel reproduktorów posiadających rodowody SHRPIK. Po otrzymaniu zapłaty odmawia pokazania dokumentów. Oświadczamy, iż nigdy nie był ( i nie będzie ) hodowcą z SHRPIK.
Prosimy o zgłasznie się osób oszukanych.

                                                                               Zarząd SHRPIK

 

**********************************************************************************************************************************


                                                                                        UWAGA !!! 
                           Każdy wydany przez SHRPIK dokument posiada hologram, znak wodny
oraz  odcisk pieczęci suchej.
 

 

**********************************************************************************************************************************

 

Hodowla  MAGIA   p. W.Piotrowskiego z Nasielska w woj.mazowieckim, nie posiada zarejestrowanych u nas zwierząt.
Sprzedawane tam psy i koty są niewiadomego pochodzenia.


**********************************************************************************************************************************

Hodowla  MISIAKI PLUSZOWE   p.Z. Abunty została usunięta z powodu zalegania z opłatami.

 

**********************************************************************************************************************************