Regulamin V Otwartej Krajowej Wystawy psów i kotów ze wszystkich stowarzyszeń online - Teams;

 

Zgłoszenia na wystawę muszą zwierać 3 zdjęcia zwierzęcia.

Zdjęcie słabej jakości, niewyraźne lub publikowane wcześniej będą dyskwalifikowały zwierzę. To samo dotyczy braku karty zgłoszenia.

Wszystkie wymagane dokumenty do zgłoszenia na wystawę kota należy wysyłać w jednym mailu na adres mokf@wp.pl z dopiskiem „V Otwarta Krajowa Wystawa -Teams”, natomiast zgłoszenia na wystawę psa należy wysłać na adres shrpik2@szeptem.pl.

W przypadku zgłaszania dwóch lub więcej zwierząt, każde zgłoszenie musi być wysłane osobną wiadomością.

Uczestnikiem wystawy może być każdy hodowca bez względu na przynależność do stowarzyszenia lub właściciel psa lub kota posiadającego rodowód lub metrykę. Zgłaszać można mioty, juniorów, seniorów oraz dorosłe zwierzęta.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 20.08.2021 roku.

Wystawa rozpoczyna się o godzinie 17.00 i odbędzie się online poprzez platformę Teams.

Każdy uczestnik wystawy otrzyma swój numer startowy.

Ocenie będą podlegać nadesłane zdjęcia oraz pokaz zwierząt poprzez kamerki internetowe.

Wpisowe na wystawę wynosi 100PLN za pierwsze zwierzę, a za każde następne 50PLN.

Wpłaty za wystawę dokonuje się na konto SHRPIK podane na stronie www.shrpik.pl z dopiskiem „V Otwarta Krajowa Wystawa online - Teams”.

Na wystawie zostaną nadane nominacje i tytuły - BIS, BOG, BOB, BAW, CHPL oraz dyplomy.

Organizator przewiduje bardzo liczne nagrody rzeczowe, dyplomy i puchary dla zwycięzców.

Otrzymane nagrody zostaną wysłane firmą kurierską DPD na podane w zgłoszeniach adresy. Zapraszamy hodowców ze wszystkich stowarzyszeń.

 

Organizator;

Stowarzyszenie Hodowców Rasowych Psów i Kotów -SHRPIK

 

 

 

OTWARTA KLUBOWA OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA KARNAWAŁOWA 2021 - WYNIKI :