Skip to main content

Oszuści i hodowle usunięte

Na podstawie Uchwały z dn.16.05.2024 roku w trybie natychmiastowym zostaje usunięta z grona hodowców SHRPIK hodowla p. Beaty Gil RANCZO W DOLINIE. Podstawa prawna ; Regulamin hodowli rasowych psów i kotów cały rozdz. IV § 12

Na podstawie Uchwały nr 1 z dnia 25 marca 2024r załącznik nr 1 podajemy do wiadomości publicznej oszusta podszywającego się pod członka SHRPIK. Pani Beata z Manhatanu w Gorzowie Wielkopolskim podaje numer telefonu 725-254-225 oraz drugi numer 789-934-990. Nie zaprasza do domu, rozwozi kundelki po całej Polsce. Pod patronatem naszego klubu próbuje sprzedać szczenięta rasy pudel, nie posiadające żadnego dokumentu, przeglądu miotu i pochodzące z niewiadomego źródła.

Na podstawie Uchwały nr 1 z dnia 2 marca 2024r załącznik nr 1 podajemy do wiadomości publicznej oszusta podszywającego się pod członka SHRPIK. Pod patronatem naszego klubu próbuje sprzedawać szczenięta maltańczyka, nie posiadające żadnych dokumentów, przeglądu miotu i pochodzące z niewiadomego źródła.

Andrzej Bobik

Wojska Polskiego 1B, 99-100 Łęczyca

885-186-598

694-226-741

Na podstawie załącznika nr 1 do Uchwały nr 1 z dnia 11 grudnia 2023 r po naganie, zostaje usunięta bezwarunkowo z szeregu hodowców SHRPIK Pani O. Huber właścicielka hodowli FROM GOLDEN PARADISE z powodów:

 • Sprzedaż zwierząt bez dokumentów (Regulamin rozdział 5 §13 punkt 3)
 • Za sprzedaż zwierząt nieznanego pochodzenia
 • Licznych skarg nabywców
 • Za złamanie zapisów Ustawy o Ochronie Zwierząt
 • Za oszustwo ewentualnych nabywców
 • Za złamanie Kodeksu Etyki Hodowców

Przestrzegamy wszystkich potencjalnych nabywców przed zakupem szczeniąt z tej hodowli.

Na podstawie uchwały z dnia 11.07.2023 r. zał. nr 1 usuwa się dyscyplinarnie w trybie natychmiastowym p. Jerzego Bąkowskiego prowadzącego hodowlę BAHUS w Budach Michałowskich z powodów:

 • za sprzedaż zwierząt bez rejestracji
 • za sprzedaż zwierząt nieznanego pochodzenia
 • za złamanie zapisów Ustawy o Ochronie Zwierząt
 • za kalumnie adresowane pod adresem Zarządu SHRPIK
 • za oszustwo internetowe
 • za oszustwo ewentualnych nabywców
 • za złamanie Kodeksu Etyki Hodowców

Na podstawie załącznika nr 1 do Uchwały nr 1 z dnia 15 października 2022 r wyklucza się z szeregu hodowców SHRPIK Panią A. Gruszczyńską właścicielkę hodowli BLACK ANGEL*PL z powodów:

 • sprzedaż zwierząt bez dokumentów (Regulamin rozdział 5 § 13 punkt 3)
 • niesubordynacji względem Zarządu (Statut rozdział 3 §13, wykluczenie punkt 2,3,4)
 • złamanie zapisu w Regulaminie hodowli psów i kotów rasowych SHRPIK rozdział 4 § 12 punkt 10, 15
 • zapisy Statutu hodowli psów i kotów rasowych SHRPIK rozdział 1 § 2, rozdział 2 § 7 oraz rozdział 2 § 8 punkt 1, 5, 6 i 7

Podstawa prawna zapis Regulaminu hodowli psów i kotów rasowych SHRPIK rozdział 6 § 15 punkt 2, 3, 4 i 7.

🙂 Stowarzyszenie Hodowców Rasowych Psów i Kotów 🙂

Z dniem 6 czerwca 2022 r na podstawie załącznika nr 1 do Uchwały nr 1 z dnia 6 czerwca 2022 r wyklucza się z szeregu hodowców SHRPIK Panią J. Stefańską właścicielkę hodowli BŁĘKITNA ZATOKA*PL z powodów:

 • niesubordynacji względem Zarządu (Statut rozdział 3 §13, wykluczenie punkt 2,3,4)
 • samowolkę hodowlaną – podstawianie niezarejestrowanej kotki pod rodowód kotki hodowlanej
 • sprzedaż kociąt z wadami wrodzonymi (Regulamin rozdział 6; §15; punkt 4 i 5)
 • podwójne członkostwo w klubie SHRPIK oraz Cat Club Feniks na tych samych rodowodach FPL/FIFe zarejestrowanych w SHRPIK i w Cat Club Feniks w Głubczycach (Regulamin rozdział 5; §13; punkt 1)
 • licznych skarg nabywców

🙂 Stowarzyszenie Hodowców Rasowych Psów i Kotów 🙂

Z dniem 7 kwietnia 2021 roku po dwóch internetowych oszustwach ważność traci certyfikat wystawiony na Dawida Scechura z Krzeszowic hodowla IGI I SPÓŁKA.  SHRPIK nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawane koty bez zgłoszeń i przeglądów weterynaryjnych. Koty pochodzą z niewiadomego krycia. Ostrzegamy przed zakupem co może grozić sankcjami prawnymi oraz zakupem chorych kotów.

🙂 Stowarzyszenie Hodowców Rasowych Psów i Kotów 🙂

Uchwałą nr 1 z dnia 08.03.2021 roku załącznik nr 1 z zebrania zarządu zwołanego w trybie natychmiastowym,  hodowla ALLESSANDRA*PL p. Olszak z Rawicza zostaje wykreślona z listy członków SHRPIK.. Hodowczyni dopuściła się po raz trzeci sprzedaży kociąt bez zgłoszenia miotu oraz bez przeglądu weterynaryjnego. Pani Aleksandra sfałszowała dokument podstawiając pod gotowy rodowód poprzedniego miotu inną datę narodzin, inne imię oraz inną płeć niż jest to zapisane w księgach hodowlanych. Kociak został sprzedany ze sfałszowanym dokumentem odbitym na xero na zwykłej kartce A4. Oczywiście dokument jest pozbawiony suchej tłoczonej pieczęci, hologramu oraz kolory odbica obramowania sa rozmyte i wyblakłe. Pomimo próby porozumienia i otrzymania oświadczenia o fałszerstwie p. Olszak nie ustosunkowła się do zaleceń SHRPIK.  Warto również zaznaczyć, iż jest ona jednocześnie  zarejestrowana w FPL.  Stowarzyszenie jest w trakcie zgłoszenia fałszerstwa do Prokuratury, albowiem wg Kodeksu Karnego :

Dz.U.2020.1444 t.j.

Wersja od: 5 grudnia 2020 r.

Art.  270.  [Fałszerstwo materialne]§  1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

§  2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§  3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

🙂 Stowarzyszenie Hodowców Rasowych Psów i Kotów 🙂

Uchwałą nr.1 z dn.24 października 2020 roku zał. nr 2 z zebrania zwołanego w trybie natychmiastowym po otrzymaniu dokumentacji i stanowiska Rzecznika Konsumentów Zarząd wyklucza z SHRPIK hodowlę z Gdańska – Oliwy KITTY HOUSE z powodu złamania zapisów zawartych w Statucie stowarzyszenia ( Rozdz. III & 13 pkt 4 /2,3,4/ ) oraz naruszenia Regulaminu SHRPIK ( Rozdz. IV & 12 pkt. 2a, 3a, 5a, 7a, 10a ) oraz (Rozdz. VI & 14 pkt. 4 ). Jednocześnie prosi się wszystkie poszkodowane przez hodowlę KITTY HOUSE osoby o zgłaszanie się do biura Zarządu poprzez składanie zawiadomień z załącznikami na adres [email protected]

🙂 Stowarzyszenie Hodowców Rasowych Psów i Kotów 🙂

UWAGA !!!

Z dniem 16.04.2020 roku, hodowla  ZIELONA  DOLINA  zostaje dyscyplinarnie wykreślona z listy członków hodowców za sprzedaż psów niewiadomego pochodzenia. SHRPIK nie wystawiło dla psów z hodowli  ZIELONA DOLINA  żadnych dokumentów.

🙂 Stowarzyszenie Hodowców Rasowych Psów i Kotów 🙂

Hodowla DAKOTA z woj. łódzkiego zostaje dyscyplinarnie skreślona z listy członków/hodowców SHRPIK za wystawianie na portalu olx.pl ogłoszeń wprowadzających w błąd potencjalnych nabywców. Informujemy, że oferowane zwierzęta nie posiadały i nie posiadają metryk wystawionych przez SHRPIK. Podawane w ogłoszeniach przydomki hodowlane nie są zarejestrowane w SHRPIK.

🙂 Stowarzyszenie Hodowców Rasowych Psów i Kotów 🙂

BURY RYŚ – Łapalice koło Kartuz. Oszust podaje się za członka SHRPIK. Sprzedając szczenięta, ogłasza się na portalach, iż posiadają rodowody SHRPIK. W dniu zakupu obiecuje dokument dosłać….  Ogłasza się również jako właściciel reproduktorów posiadających rodowody SHRPIK. Po otrzymaniu zapłaty odmawia pokazania dokumentów. Oświadczamy, iż nigdy nie był ( i nie będzie ) hodowcą z SHRPIK.
Prosimy o zgłaszanie się osób oszukanych.

Zarząd SHRPIK

UWAGA !!!

Każdy wydany przez SHRPIK dokument posiada hologram, znak wodny oraz  odcisk pieczęci suchej.

🙂 Stowarzyszenie Hodowców Rasowych Psów i Kotów 🙂

Hodowla  MAGIA p. W. Piotrowskiego z Nasielska w woj. mazowieckim, nie posiada zarejestrowanych u nas zwierząt.
Sprzedawane tam psy i koty są niewiadomego pochodzenia.


Hodowla  MISIAKI PLUSZOWE   p.Z. Abunty została usunięta z powodu zalegania z opłatami.