Skip to main content

Prawo o Stowarzyszeniach

Stowarzyszenie umożliwia realizację prawa do zrzeszania się i gwarantuje równe „bez względu na przekonania, prawo czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań” (preambuła ustawy – Prawo o stowarzyszeniach).

Akt prawny (sejm.gov.pl)