Skip to main content

Wystawy

VIII Krajowa Wystawa Plenerowa – 08.06.2024 r. Czosnów woj. mazowieckie

Do pobrania:

 1. Karta Zgłoszenia
 2. Karta Oceny
 3. Regulamin Wystawy

VII Krajowa Wystawa Halowa/ I Wystawa Międzynarodowa – Małocice 16.03.2024 r.

Do pobrania:

 1. Karta Zgłoszenia
 2. Karta Zgłoszenia Międzynarodowa
 3. Karta Oceny
 4. Regulamin Wystawy

Fotorelacja z wystawy

WYSTAWA HALOWA – CZOSNÓW 11.06.2023 r.

Zapisy – [email protected]

Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 01.06.2023 r.

Do pobrania:

 1. Karta Zgłoszenia
 2. Karta Oceny
 3. Regulamin Wystawy

Fotorelacja z wystawy

WYSTAWA PLENEROWA – LASKI 17.09.2022 r.

Zapisy – shrpik2@ szeptem.pl zgłoszenia można nadsyłać do 01.09.2022 r.

Do pobrania:

 1. Karta Zgłoszenia
 2. Karta Oceny
 3. Regulamin Wystawy

OTWARTA KRAJOWA WYSTAWA PSÓW I KOTÓW

STEGNA GDAŃSKA – 16.07.2022 r

Zapisy – [email protected]

Do Pobrania:

 1. Karta Zgłoszenia
 2. Karta Oceny
 3. Regulamin Wystawy

OTWARTA WYSTAWA KRAJOWA

Wrocław – 17.09.2022

Zapisy – [email protected]

Do Pobrania:

 1. Karta Zgłoszenia
 2. Karta Oceny
 3. Regulamin wystawy

OTWARTA KRAJOWA WYSTAWA PSÓW I KOTÓW CZOSNÓW 2022

Czosnów – 19.03.2022

Zapisy – [email protected]

Do Pobrania:

 1. Karta Zgłoszenia
 2. Karta Oceny

Regulamin Otwartej Krajowej Wystawy HALOWEJ 19.03.2022 CZOSNÓW

Wszystkie wymagane dokumenty do zgłoszenia na wystawę kota, psa lub miotu;

 1. Karta zgłoszenia psa/kota/miotu
 2. Jedno zdjęcie poglądowe.
 3. Potwierdzenie opłaty za wystawę
  Ww należy wysyłać w jednym mailu na adres [email protected] z dopiskiem „19.03.2022 Czosnów”.
  W przypadku zgłaszania dwóch lub więcej zwierząt, każde zgłoszenie musi być wysłane osobną wiadomością. Uczestnikiem wystawy może być każdy hodowca bez względu na przynależność do stowarzyszenia lub właściciel psa lub kota posiadającego rodowód lub metrykę. Zgłaszać można mioty, juniorów, seniorów, kastratów oraz dorosłe zwierzęta. Ilość miejsc jest ograniczona – liczy się data przysłania zgłoszenia. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 10.03.2022 roku. Wpisowe na wystawę wynosi 100PLN za pierwsze zwierzę i za każde następne 100PLN. Wystawca wchodzi na wystawę za darmo, natomiast każdy pomocnik wystawcy lub osoby towarzyszące płacą wejściówkę w wysokości 20zł, płatnych w dniu wystawy. Opłata za dziecko do 15 roku życia wynosi 10zł.
  Publiczność oraz osoby wystawiające swoje towary płacą 20zł od osoby.
  Wpłaty za wystawę dokonuje się na konto SHRPIK Bank PKO BP
  84 1020 1026 0000 1202 0522 1025
  z dopiskiem „19.03.2022 Czosnów”. Wystawa odbędzie się w województwie mazowieckim w gm. Czosnów. Rozpoczęcie o godzinie 10.00. Dokładny adres zostanie podany uczestnikom w dniach 11-12.03.2022r. Każdy uczestnik wystawy otrzyma swój numer startowy.
  W dniu wystawy każdy biorący w niej udział zobowiązany jest do dostarczenia teczki zawierającej;
  1.rodowód/metrykę psa/kota
  2.książeczkę zdrowia psa/kota
  3.kartę zgłoszenia na wystawę
  4.poprawnie wypełnioną kartę oceny psa/kota
  5.klatkę kenellową wraz z jej pokryciem
  6.mokre chusteczki
  7.torebki na odchody
  8.miski na wodę
  9.ulubione zabawki pupili
  10.kuwety ze żwirkiem dla kotów
  11.maseczki na twarz

Psy mogą być zgłaszane na wystawę wyłącznie do jednej z następujących klas:
a) klasy młodszych szczeniąt – wiek od 3 do 6 miesięcy,
b) klasy szczeniąt – wiek od 6 do 10 miesięcy,
c) klasy otwartej – wiek powyżej 10 miesięcy,
d) klasa championów
Koty mogą być zgłaszane na wystawę wyłącznie do jednej z następujących klas:
a) klasa młodszych kociąt – od 3 do 6 miesięcy
b) Klasa kociąt – od 6 do 10 miesięcy
c) klasa kotów otwarta – powyżej 10 miesiąca
d) Klasa championów

Organizator przewiduje następujące konkurencje psów;
1.ocena wg grup – BOG
2.ocena wg ras – BOB
3.ocena w klasach zgłoszeń – BOC
4.przyznanie 3-ech miejsc podiumowych ze wszystkich zgłoszonych i ocenianych ras psów razem.

Organizator przewiduje następujące konkurencje kotów;
1.ocena wg kategorii – BOG
2.ocena wg ras – BOB
3.ocena w klasach zgłoszeń – BOC
4.przyznanie 3-ech podiumowych miejsc ze wszystkich zgłoszonych i ocenianych ras kotów.

Zwycięzca pierwszego miejsca w kotach otrzyma laptop.
Zwycięzca pierwszego miejsca w psach otrzyma laptop.
Publiczność wybierze drogą głosowania zwycięzcę wystawy (zarówno psa jak i kota), który otrzyma wpis w dokumentację – BIS oraz nagrodę niespodziankę.

Na wystawie będą przyznawane nominacje na CHPL oraz wystawiane karty oceny psów i kotów.
Skala i opis przyznawanych ocen;
a) DOSKONAŁA – przyznana psu lub kotu bardzo bliskiemu ideałowi wzorca rasy, będącemu w doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej, który wykazuje harmonię oraz klasę w postawie i ruchu. Jego zalety jako przedstawiciela rasy pozwalają zignorować drobne niedoskonałości.
b) BARDZO DOBRA – przyznana jedynie psu lub kotu, który posiada typowe cechy rasy i ma zachowane proporcje oraz jest we właściwej kondycji. Nieliczne, drobne błędy mogą być tolerowane, o ile nie dotyczą budowy. Ta ocena może być przyznana jedynie psu lub kotu wysokiej klasy
c) DOBRA – przyznana psu lub kotu, który posiada główne cechy charakterystyczne rasy, a wykazywane wady nie są dyskwalifikujące, ani nie zostały skorygowane chirurgicznie lub ukryte w inny niedozwolony sposób
d) DOSTATECZNA – przyznana psu lub kotu, który odpowiada wzorcowi rasy, jednak nie posiada pewnych cech uznanych za istotne lub którego kondycja fizyczna nie jest optymalna
e) DYSKWALIFIKUJĄCA – przyznana psu lub kotu, – który nie odpowiada typowi wymaganemu we wzorcu rasy, – którego zachowanie wyraźnie odbiega od wzorca lub jest agresywne, – który wykazuje anomalie jąder, wady uzębienia lub zgryzu, wady umaszczenia, gatunku szaty lub albinizm. Ocena ta przyznana jest psom lub kotom, których wady typu mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia oraz psom wykazującym dyskwalifikujące wady wymienione we wzorcu rasy.
f) NIE DO OCENY – nie porusza się prawidłowo, stale skacze na wystawcę lub próbuje uciec z ringu, co uniemożliwia ocenę mechaniki i typowości ruchu – nie pozwala dotknąć się, uniemożliwiając ocenę zgryzu i uzębienia, szaty, budowy ciała, ogona lub jąder – wykazuje ślady przeprowadzonych operacji lub leczenia oraz zabiegów, które mogą być uznane za próbę oszustwa. To samo dotyczy sytuacji, gdy sędzia ma uzasadnione podejrzenia, że przeprowadzono operację, której celem było skorygowanie wad powiek, uszu lub ogona.
Czas trwania wystawy uzależniony jest od potrzeb wystawianych zwierząt i szacowany jest na około 6 godziny z dwiema przerwami po 30 minut.
Wyniki wystawy zostaną podane do informacji publicznej po wszystkich konkurencjach zarówno psów jak i kotów.

Skład sędziowski na Otwartej Krajowej Wystawie HALOWEJ 19.03.2022 CZOSNÓW;
Z.Pankowski
D.Wrzeciono
A.Kujawska
K.Ryzińska

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, dyplomy i puchary dla zwycięzców.
Organizator;
Stowarzyszenie Hodowców Rasowych Psów i Kotów – SHRPIK

Fotorelacja z wystawy

Regulamin V Otwartej Krajowej Wystawy psów i kotów ze wszystkich stowarzyszeń online – Teams:

 1. Zgłoszenia na wystawę muszą zwierać 3 zdjęcia zwierzęcia.
 2. Zdjęcie słabej jakości, niewyraźne lub publikowane wcześniej będą dyskwalifikowały zwierzę. To samo dotyczy braku karty zgłoszenia.
 3. Wszystkie wymagane dokumenty do zgłoszenia na wystawę kota należy wysyłać w jednym mailu na adres [email protected] z dopiskiem „V Otwarta Krajowa Wystawa -Teams”, natomiast zgłoszenia na wystawę psa należy wysłać na adres [email protected].
 4. W przypadku zgłaszania dwóch lub więcej zwierząt, każde zgłoszenie musi być wysłane osobną wiadomością.
 5. Uczestnikiem wystawy może być każdy hodowca bez względu na przynależność do stowarzyszenia lub właściciel psa lub kota posiadającego rodowód lub metrykę. Zgłaszać można mioty, juniorów, seniorów oraz dorosłe zwierzęta.
 6. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 20.08.2021 roku.
 7. Wystawa rozpoczyna się o godzinie 17.00 i odbędzie się online poprzez platformę Teams.
 8. Każdy uczestnik wystawy otrzyma swój numer startowy.
 9. Ocenie będą podlegać nadesłane zdjęcia oraz pokaz zwierząt poprzez kamerki internetowe.
 10. Wpisowe na wystawę wynosi 100PLN za pierwsze zwierzę, a za każde następne 50PLN.
 11. Wpłaty za wystawę dokonuje się na konto SHRPIK podane na stronie www.shrpik.pl z dopiskiem „V Otwarta Krajowa Wystawa online – Teams”.
 12. Na wystawie zostaną nadane nominacje i tytuły – BIS, BOG, BOB, BAW, CHPL oraz dyplomy.
 13. Organizator przewiduje bardzo liczne nagrody rzeczowe, dyplomy i puchary dla zwycięzców.
 14. Otrzymane nagrody zostaną wysłane firmą kurierską DPD na podane w zgłoszeniach adresy. Zapraszamy hodowców ze wszystkich stowarzyszeń.
 15. Organizator: Stowarzyszenie Hodowców Rasowych Psów i Kotów –SHRPIK

OTWARTA KLUBOWA OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA KARNAWAŁOWA 2021 – WYNIKI: