Skip to main content

Opłaty

Cennik  SHRPIK:

Cennik aktualny od dnia 05.10.2022 r.

 • wpisowe – 50zł
 • składka roczna/członkowska – 100zł
 • składka współmałżonka – 20zł
 • opłata za wystawienie certyfikatu po terminie – 50 zł
 • rejestracja przydomka hodowlanego – 50zł
 • wydanie rodowodu dla członka SHRPIK – 30 zł
 • wydanie metryki dla członka SHRPIK – 30 zł
 • korekta metryki lub rodowodu – 50 zł
 • uprawnienia hodowlane – 130 zł (100 zł uprawnienia+30 zł dokument rodowód)
 • uprawnienia hodowlane – 130 zł (100 zł uprawnienia+30 zł dokument metryka)
 • wydanie rodowodu/metryki eksportowych w jęz. angielskim dla członka SHRPIK – 80 zł
 • wydanie metryki lub rodowodu dla osób spoza SHRPIK – 100 zł
 • nieregulaminowy miot – 130 zł wydanie rodowodu dla kociaka/szczeniaka
 • nieregulaminowy miot – 100 zł wydanie metryki dla kociaka/szczeniaka
 • zaświadczenie certyfikowany hodowca rasy – 100 zł
 • przegląd hodowlany – 100 zł/szt
 • przegląd kwalifikacyjny – 150 zł
 • wydanie duplikatu dokumentu KR/metryki lub certyfikatu dla członka SHRPIK – 50 zł
 • przerejestrowanie hodowli na inną osobę – 50 zł
 • wydanie dokumentacji w trybie ekspresowym (natychmiastowym) – 150 zł
 • rejestracja KW – 80 zł
 • wpis i wysyłka certyfikatu hodowcy rasy – 120 zł
 • książeczka zdrowia psa/kota z logo SHRPIK – 5 zł
 • teczka hodowlana SHRPIK – 5 zł
 • laminowanie dokumentu – 5 zł
 • chip safe animal – 20 zł
 • rejestracja chipa w bazie Safe Animal – bezpłatne
 • wydanie championatu – 200 zł
 • transfer – 50 zł
 • nostryfikacja – 50 zł
 • koszty wysyłki dokumentów firmą DPD – 20 zł
 • koszty wystaw i imprez – wg. aktualnego rozliczenia 
 • certyfikat wzorowej hodowli – 200 zł
 • egzamin asystencki – 150 zł
 • egzamin sędziowski – 300 zł
 • koszt dojazdu do hodowcy – 0,95zł/km
 • okresowa kontrola hodowli – bezpłatnie
 • wydanie Interchampionatu – 300zł
 • kontrola dobrostanu zwierząt – bezpłatnie
 • Fundusz Asekuracji Prawnej /FAP/ – 200zł/rok wpłata na konto SHRPIK z dopiskiem FAP