Skip to main content

Osoby upoważnione do kontroli

Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli:

  • Kinga Katarzyna Ryzińska
  • Katarzyna Opala
  • Agata Maćkowiak
  • Agnieszka Hellwig
  • Małgorzata Gruchała